COVID-19

Vi följer ständigt de rekomendationer som folkhälsomyndigheten anger.

Här finns information om hur vi från vår del hjälper våra gäster att bedriva smittsäkra konfirmationsläger:
Förebyggande åtgärder

Lägerverksamheter kan genom att följa de allmänt förebyggande åtgärderna minska riskerna för spridning av covid-19:

 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret.

             Varje grupp som är inbokad hos oss under sommaren, kommer i samband med måltider använda sig av en ingång, skild från övriga. Vi kommer förlägga tider för måltider med tid  för att desificera bord,                     bänkar etc. samt för att vädra ur lokalerna.

 • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.

             Se svar ovan.

 • Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.

             Våra rum i förläggningshusen har från 1-6 bäddar. Vi rekomenderar att man inte är fler än fyra deltagare som sover tillsammans, samt att de man delar rum med, är samma som man sitter och äter                              tillsammans med. 

 • Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.

             Under sommaren kommer vi ha ett eller flera hus tomma, för att användas som karantän i de fall konfirmander eller ledare uppvisar symtom. Snabbtester kommer att finnas tillgängliga att använda.

 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.

             Vi rekomenderar inte våra läger att ta emot besök av föräldrar, vänner och liknande.

 • Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.  

             Vår anläggning är stor. Vi har flera ytor som är stora för att till största del bedriva verksamhet utomhus.

 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret.

             Vi avråder helt från exempelvis avslutningsdiscon!

 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.

             Vi har tagit ut flera bord från vår matsal. Vid varje bord får max fyra personer äta tillsammans. Vi rekomenderar att man äter tillsammans med de man delar rum med.

 • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.

             Vårt kapell är fint och bra på många sätt. Men tyvärr alldeles för trångt att ha morgon och kvällsandakter i. Vi rekomenderar att till så stor del som möjligt att vara utomhus. Skulle inte det gå, kan man                       använda mårtenhuset. Men att det måste ventileras mellan grupperna. Samt att deltagarna sitter på stolar med avstånd till varandra.

 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

             Vi har under våren bytt ut alla tvålpumpar mot batteridrivna med sensor, för att man inte skall behöva trycka ut tvål. Vi har även placerat ut handsprit över hela anläggingen.

 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.

             Handsprit finns placerat i direkt anslutning till ingångar i matsalar.

 • Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.